Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Luật Bảo hiểm Y tế

Số ký hiệu 25/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Ngày có hiệu lực 14/11/2008
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Năm ban hành 2008
Tập tin đính kèm Lượt tải : 1608

Thông tin mô tả Luật Bảo hiểm Y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Ngày xuất bản : - Lượt Xem: 1608
Bình luận
Tìm kiếm văn bản