Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nghị định 122/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Số ký hiệu 122/2011/ND-CP
Ngày ban hành 27/12/2011
Ngày có hiệu lực 27/12/2011
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Năm ban hành 2011
Tập tin đính kèm Lượt tải : 1159

Thông tin mô tả Nghị định 122/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó bao gồm các khoản chi được miễn giảm đối với các doanh nghiệp có triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : - Lượt Xem: 1159
Bình luận
Tìm kiếm văn bản