Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định 360/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành / được sửa đổi, bổ sung/thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế

Số ký hiệu 360/QĐ-BYT
Ngày ban hành 13/10/2019
Ngày có hiệu lực 29/01/2019
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2019
Tập tin đính kèm Lượt tải : 569

Quyết định 360/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành / được sửa đổi, bổ sung/thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế

Ngày xuất bản : 13/10/2019 - Lượt Xem: 569
Bình luận
Tìm kiếm văn bản