Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định số 5386/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS của Bộ Y tế

Số ký hiệu 5386/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày có hiệu lực 29/11/2017
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2017
Tập tin đính kèm Lượt tải : 1169

Ngày 29/11/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định số 5386/QĐ-BYT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Ngày xuất bản : 29/11/2017 - Lượt Xem: 1169
Bình luận
Tìm kiếm văn bản