Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nhiều hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Ngày 10/11, các địa phương trong cả nước ra quân tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc...

Công văn 7124/BYT-UBQG50

V/v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Tổng hợp nhanh các hoạt động nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Một số địa phương đã tổ chức lễ ra quân phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống...

Tìm kiếm văn bản