Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Các bài trình bày về xây dựng đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS

Ngày xuất bản : 23/07/2020 - Lượt Xem: 145

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các bài trình bày về về xây dựng đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS:
Vui lòng tải các bài trình bày theo danh sách sau:

1. Hướng dẫn xây dựng KHĐBTC: download

2. Quy trình xây dựng và phê duyệt: download

3. Giới thiệu bộ công cụ ước tính nguồn lực: download

4. Phương pháp ước tính gói dịch vụ: download

5. Ước tính nguồn lực chương trình: download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản