Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phần 4: Hỏi và đáp về thanh quyết thuốc ARV nguồn quỹ BHYT

Ngày xuất bản : 03/05/2019 - Lượt Xem: 4343

Phần 4: Hỏi và đáp về thanh quyết thuốc ARV nguồn quỹ BHYT

Câu 1:

Thế nào là ánh xạ thuốc BHYT?

Trả lời:

Ánh xạ thuốc BHYT là tham chiếu (nói rõ là quá trình gửi) danh mục thuốc BHYT sử dụng tại cơ sở KCB BHYT lên Cổng tiếp nhận. Giám định viên bảo hiểm sẽ dựa vào danh mục thuốc của Bộ Y tế để xét duyệt danh mục thuốc cơ sở điều trị HIV/AIDS gửi lên có đúng không và có sử dụng được không.

Câu 2:

Muốn thực hiện được ánh xạ thuốc BHYT cơ sở điều trị cần có những thông tin gì?

Trả lời:

-       Quyết định phê duyệt kết quả mua sắm tập trung thuốc ARV nguồn BHYT

-       Bản sao hợp đồng ký giữa Đơn vị ký hợp đồng của BHXH Việt Nam và Nhà cung ứng

-       Biên bản giao nhận và Hóa đơn của nhà cung ứng (nếu có)

Tuy nhiên hiện nay danh mục thuốc ARV nguồn BHYT hiện nay đã được cập nhật ngay trên cổng giám định của BHXH Việt Nam. Việc ánh xạ đã trở nên đơn giản rất nhiều.

Câu 3:

Việc ánh xạ BHYT là trách nhiệm của Cục hay của cơ sở điều trị HIV/AIDS?

Trả lời:

Việc ánh xạ BHYT là trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Câu 4:

Người bệnh HIV đang lĩnh thuốc qua nguồn BHYT nếu thẻ BHYT hết hạn và chưa kịp mua thì người bệnh này có được linh động lĩnh thuốc qua nguồn khác không?

Trả lời:

Bệnh nhân đang lĩnh thuốc ARV nguồn BHYT tuy nhiên đến đợt khám và nhận thuốc gần nhất thẻ BHYT của bệnh nhân đã hết hạn mà bệnh nhân chưa kịp mua thẻ BHYT mới thì bệnh nhân vẫn được nhận thuốc ARV từ các nguồn chương trình dự án tuy nhiên cơ sở điều trị phải theo dõi để đôn đốc bệnh nhân tự mua thẻ hoặc cung cấp thông tin của bệnh nhân để hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn hỗ trợ của địa phương và các chương trình dự án nhằm đảm bảo bệnh nhân có thẻ BHYT một cách sớm nhất để nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT trong các lần nhận thuốc tiếp theo.

Câu 5:

Có nhiều mã số liên quan đến tình trạng bệnh lý của người nhiễm HIV (B20, B24, Z20, Z21…) ghi mã số nào mới lĩnh thuốc ARV được?

Trả lời:

Những mã bệnh quy định trong ICD 10 liên quan đến bệnh lý của người nhiễm HIV và người phơi nhiễm HIV có sử dụng thuốc ARV là các mã đủ điều kiện lĩnh thuốc ARV nguồn BHYT. Tùy vào tình trạng cụ thể của người bệnh để bác sỹ kê đơn theo mã bệnh phù hợp với triệu chứng để người bệnh còn có thể được lĩnh các thuốc điều trị các triệu chứng kèm theo hay các bệnh nhiễm trùng cơ hội, các bệnh khác có liên quan đến HIV.

Câu 6:

Với thuốc khi mở hộp có số lượng ít hơn số lượng quy cách đóng gói trên bao bì, thì xử lí như thế nào (quy trình lập biên bản, biểu mẫu, phản hồi với nhà thầu)?

Trả lời:

Cơ sở điều trị thực hiện theo các bước như sau:

-       Mời tổ kiểm nhập thuốc thành lập theo quyết định của cơ sở (nếu có) kiểm tra toàn bộ lô sản phẩm có chứa hộp thuốc trên, kiểm đếm và xác định số lượng thiếu hụt để lập biên bản.

-       Gửi công văn thông báo kèm biên bản cho nhà cung ứng đồng thời gửi cho Đơn vị ký hợp đồng để tiến hành các thủ tục thanh lý với nhà cung ứng sau này.

Câu 7:

Bệnh nhân đã được cấp thuốc, tuy nhiên sau khi uống được một phần thuốc được cấp thì phải chuyển phác đồ, như vậy số lượng thuốc đã được cấp sẽ được xử lý như thế nào, bảo hiểm y tế có trả tiền cho phần thuốc đã được cấp và phần thuốc mới cấp thay thuốc cũ không?

Trả lời

Trường hợp bệnh nhân phải chuyển đổi phác đồ khi đã được cấp một cơ số thuốc nhất định, cơ sở điều trị HIV/AIDS làm thủ tục thu hồi số lượng thuốc đã cấp mà bệnh nhân không dùng đến để làm căn cứ cho việc cấp đổi phác đồ thay thế.

Câu 8:

Trường hợp bệnh nhân bị mất thuốc thì giải quyết như thế nào. Với các thuốc khác, bệnh nhân có thể tự mua, tuy nhiên với thuốc ARV không sẵn có ngoài thị trường bệnh nhân không thể tự mua thuốc được?

Trả lời

Bệnh nhân có thể liên hệ với cơ sở điều trị HIV/AIDS để tự chi trả chi phí mua bổ sung thuốc ARV. Các cơ sở điều trị HIV/AIDS liên hệ với nhà cung ứng để mua một cơ số thuốc ARV dự phòng nhất định phục vụ cho các bệnh nhân tự chi trả và phục vụ cho các tình huống phát sinh đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Câu 9:

Đến hết 31/12, các cơ sở điều trị HIV/AIDS không sử dụng hết 80% nhu cầu thuốc đã tiếp nhận. Cơ sở điều trị sẽ phải xử lý thế nào?

Trả lời

Đến hết 31/12, Cơ sở điều trị HIV/AIDS thực hiện kiểm kê và định giá số lượng thuốc không sử dụng hết và có báo cáo về Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS để có phương án làm việc với nhà cung ứng.

Về phía cơ sở điều trị thực hiện báo cáo và xem lại trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc đưa ra ước tính vượt quá mức độ sử dụng để có mức độ xử lý.

Câu 10:

Trường hợp thuốc gần hết hạn sử dụng, cơ sở điều trị HIV/AIDS đã đề nghị điều chuyển nhưng không có đơn vị đồng ý tiếp nhận dẫn đến tồn kho thuốc. Cơ sở điều trị HIV/AIDS sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Trả lời

Hàng quý các cơ sở thực hiện kiểm kê sử dụng và tồn kho thuốc ARV nguồn quỹ BHYT theo như quy định. Đến hết Quý 3 hàng năm các cơ sở điều trị ước tính nhu cầu sử dụng của quý 4 và báo cáo về Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và tiến hành các thủ tục gia hạn hợp đồng và làm việc với nhà cung ứng để chuyển lượng thuốc tồn sang năm tiếp theo.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản