Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm của Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 18/01/2016 - Lượt Xem: 2320

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm của Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và Quyết định về việc ban hành điều lệ hoạt động và cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản