Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo Kết quả triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (Từ ngày 10/11 - 10/12/2009)

Ngày xuất bản : 09/03/2010 - Lượt Xem: 9024

02:37' PM - Thứ ba, 09/03/2010

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trình bày báo cáo Kết quả triển Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (Từ ngày 10/11 - 10/12/2009)

Download file báo cáo bên dưới.

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản