Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo kết quả Thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào chương trình giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam năm 2011

Ngày xuất bản : 13/03/2012 - Lượt Xem: 4240

11:27' AM - Thứ ba, 13/03/2012

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo kết quả Thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào chương trình giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam năm 2011 (HSS+)
Download tài liệu: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản