Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo tình hình xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 trong điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 28/01/2013 - Lượt Xem: 20281

01:59' PM - Thứ hai, 28/01/2013

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu báo cáo tình hình xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 trong điều trị HIV/AIDS
Tài liệu: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?