Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ KIỆN TOÀN CSĐT HIV/AIDS THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS QUA BHYT

Ngày xuất bản : 28/07/2017 - Lượt Xem: 4777

WEBSITE CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ KIỆN TOÀN CSĐT HIV/AIDS THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS QUA BHYT

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản