Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Các Bài trình bày tại Hội nghị “Tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN”

Ngày xuất bản : 18/09/2014 - Lượt Xem: 11493

11:04' AM - Thứ năm, 18/09/2014

Ban biên tập Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu toàn bộ các bài trình bày tại Hội nghị “Tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN”

Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản