Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016

Ngày xuất bản : 18/05/2016 - Lượt Xem: 7294

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (sau đây gọi là Ủy ban quốc gia) phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 với chủ đề “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu hướng dẫn thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?