Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn triển khai hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế

Ngày xuất bản : 23/01/2018 - Lượt Xem: 3702

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn triển khai hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế.

Download tài liệu: 

Huong-dan-thuc-hien-SD_final.pdf

Huong-dan-thuc-hien-SD_27-12.doc

Bình luận
Tìm kiếm văn bản