Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phim phổ biến kiến thức về HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 19/04/2016 - Lượt Xem: 13272

Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu phim phổ biến kiến thức về HIV/AIDS

Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?