Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huốc (ED-PrEP)

Ngày xuất bản : 23/06/2020 - Lượt Xem: 791

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn 309/AIDS - ĐT ngày 03/6/2020 về việc chuyển đổi sổ theo dõi khách hàng mới và Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huống (ED-PrEP).

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản