Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu Hội nghị Giao ban trực tuyến: Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Ngày xuất bản : 07/03/2011 - Lượt Xem: 4239

12:04' PM - Thứ hai, 07/03/2011

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng Thông báo Tài liệu Hội nghị Giao ban trực tuyến: Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Download:

1. Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011: Download

2. Chỉ tiêu chuyên môn năm 2011: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?