Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 03/04/2015 - Lượt Xem: 21168

02:15' PM - Thứ sáu, 03/04/2015

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
Toàn bộ tài liệu tiếng việt: Download
Toàn bộ tài liệu tiếng anh: Download

scan0002.jpg

Bình luận
Tìm kiếm văn bản