Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu đào tạo cho Bác sỹ để điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Ngày xuất bản : 12/08/2016 - Lượt Xem: 18439

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu đào tạo cho Bác sỹ để điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản