Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu truyền thông về Không phát hiện = Không lây truyền

Ngày xuất bản : 25/11/2019 - Lượt Xem: 1539

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông về Không phát hiện = Không lây truyền:

Tờ thông tin dành cho khách hàng: download

Tờ thông tin dành cho cán bộ y tế: download

TT

Bình luận
Tìm kiếm văn bản