Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 trong điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 05/01/2013 - Lượt Xem: 4944

08:44' AM - Thứ bảy, 05/01/2013

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 trong điều trị HIV/AIDS
Tài liệu: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?