Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HIVQUAL cập nhật phần mềm thu thập số liệu 2018

Ngày xuất bản : 27/11/2018 - Lượt Xem: 1361

Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi các đơn vị công văn số 995/AIDS-ĐTr và cập nhật phần mềm các chỉ số đo lường chất lượng HIVQUAL 

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản