Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện quản lý, cấp phát thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS tại trạm y tế xã phường

Ngày xuất bản : 28/04/2016 - Lượt Xem: 16152

Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu hướng dẫn thực hiện việc quản lý, theo dõi  và cấp phát thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS tại trạm y tế xã/phường/thị trấn.

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản