Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế và WHO khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19 tại Nơi làm việc, cơ quan, công ty, công sở.

Ngày xuất bản : 05/03/2020 - Lượt Xem: 426

Hãy cùng chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống COVID-19 tại từng cơ quan, công sở

5-3-noi-l-m-viec-6.jpg

5-3-noi-lam-viec-1.jpg

5-3-noi-lam-viec-2.jpg

5-3-noi-lam-viec-3.jpg

5-3-noi-lam-viec-4.jpg

5-3-noi-lam-viec-5.jpg

5-3-noi-lam-viec-7.jpg

0d804f240c7cf722ae6d.jpg

Bình luận
Tìm kiếm văn bản