Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 92/AIDS-ĐT về việc Khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID - 19

Ngày xuất bản : 01/02/2021 - Lượt Xem: 521

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng thông báo Công văn số 92/AIDS-ĐT về việc Khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID - 19

Toàn văn công văn: download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản