Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Ký kết Chương trình phối hợp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới

Ngày xuất bản : 15/05/2018 - Lượt Xem: 3848

Chiều ngày 14/5/2018, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH và Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe nhân dân để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 – 2021.

Dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng hai Bộ,  đại diện Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc Hội, cùng các lãnh đạo các đơn vị liên quan, phóng viên các đơn vị báo chí Trung ương và Hà Nội.

bo-lao-dong-thuong-binh-1.jpg

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội trình bày Chương trình phối hợp giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Y tế

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được nghe trình bày dự thảo Chương trình phối hợp. Theo đó, các đơn vị tham gia trực tiếp của hai Bộ chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với hai bộ xây dựng chủ trương, chính sách để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đề ra về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; nghiên cứu đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển dài hạn của hai bộ, ngành (năm 2018 và các năm tiếp theo). Theo Chương trình phối hợp, hai Bộ sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Để nâng cao sức khỏe nhân dân, hai bên sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển Y tế, Lao động xã hội đến năm 2030”

Đối với giáo dục nghề nghiệp, sẽ nghiên cứu, đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thể hiện sự tin tưởng việc ký kết chương trình phối hợp hành động giữa hai Bộ là rất cần thiết và chương trình hành động sẽ giúp cho từng Bộ triển khai tốt hơn các nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân nói chung và công tác dân số trong tình hình mới.

bo-lao-dong-thuong-binh-2.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Lễ ký kết

Hai bên cũng thống nhất bố trí nguồn lực, bao gồm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư đối với công tác chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác; hàng năm cân đối nguồn vốn, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của hai ngành. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ được giao đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, vận động nhân dân thực hiện lối sống lành mạnh, nói không với ma túy; hạn chế tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, có ga; giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Quản lý khám chữa bệnh là hai đơn vị đầu mối của 2 Bộ, khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo hai bộ trong việc đôn đốc triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; các Tổng cục, cục, vụ và đơn vị liên quan của hai bộ căn cứ chức năng của mình, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng kết, đánh giá  kết quả sau 3 năm thực hiện Chương trình.

bo-lao-dong-thuong-binh-3.jpg
Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung và

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Lễ ký kết.

HH

Bình luận
Tìm kiếm văn bản