Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức lớp Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về Nhạy cảm giới tại Hồ Chí Minh

Ngày xuất bản : 05/10/2019 - Lượt Xem: 814

Nhạy cảm giới và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là chủ đề của lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh được Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Cơ quan kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức ngày 02-04/10/2019 tại Hồ Chí Minh

Đây là khóa học thứ nhất được tổ chức cho 4 tỉnh khu vực tỉnh PEPFAR phía Nam bao gồm 24 học viên, đến từ: Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương; mỗi tỉnh gồm 6 học viên. Họ là những cán bộ có kinh nghiệm, có khả năng giảng dạy lại, được lãnh đạo các cơ quan chọn cử và cam kết bố trí thời gian, điều kiện để hỗ trợ Sở Y tế trong việc tập huấn cho các cơ sở y tế trong tỉnh/thành phố trong thời gian tiếp theo.

Ths.Bs Đỗ Hữu Thủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn

ThS. Mia Nguyễn giảng bài tại lớp tập huấn

Giảng viên của lớp tập huấn lần này là các chuyên gia của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Công ty tư vấn Laides Việt Nam, Bs. Nguyễn Tấn Thủ, Phòng khám Nhà mình, mạng lưới người sống chung với H khu vực phía Nam và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

Bs Nguyễn Tấn Thủ chia sẻ các vấn đề về nhóm đối tượng đích

Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được các giảng viên chia sẻ về Giới và đa dạng tính dục, về cộng đồng người nhóm đối tượng đích; các vấn đề về kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến vấn đề giới và tính dục và các thông điệp cần truyền thông về Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV” và “Không phát hiện = Không lây truyền”. Tại lớp tập huấn, học viên được nhóm cộng đồng chia sẻ về cuộc sống cũng như những trải nghiệm của bản thân khi bộc lộ về giới tính với gia đình và xã hội
Sau đó, các học viên được truyền đạt về phương pháp giảng dạy tích cực và các học viên sẽ chia theo nhóm nhận tình huống, thực hành đóng vai tình huống tư vấn cho nhóm đối tượng đích với sự tham gia, góp ý của thành viên lớp và các Giảng viên.

Học viên lớp tập huấn chia sẻ tại lớp tập huấn

Sau khóa học các học viên có thêm nhiều kiến thức về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, nhạy cảm giới, … và hy vọng sau các khóa đào tạo này và các khóa đào tạo tiếp theo ở tuyến tỉnh, tuyến huyện… sự kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQI và HIV/AIDS trong cơ sở y tế sẽ giảm, không còn nữa.

Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm giảng viên

Học viên được thực hành phương pháp giảng dạy tích cực tại lớp tập huấn

Toàn Cảnh lớp tập huấn

TT

Bình luận
Tìm kiếm văn bản