Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 12/8, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ...

Tổ chức diễn đàn truyền thông Không phát hiện =Không lây truyền

Tối ngày 08 tháng 08 năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS...

Hội thảo “Không phát hiện = Không lây truyền” (K=K)

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát...

Tổ chức tập huấn Can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine

Từ ngày 15-17 tháng 7, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp dự án Quỹ toàn cầu...

Tìm kiếm văn bản