Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bạn đã biết gì về dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV mà chúng ta quen gọi là PrEP (xuất phát từ cụm từ tiếng Anh...

Điều trị bằng thuốc ARV - Dự phòng lây nhiễm HIV

Nhiều bằng chứng khoa học trong những năm gần đây cho thấy việc sử dụng thuốc kháng HIV...

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm theo tình huống

Cho đến nay, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) đã được...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Medlatec thành lập phòng khám PrEP

Ngày 21/5/2020, Đoàn công tác Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đến làm việc tại Bệnh viện đa...

Họp góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 28/2017/TT-BYT và Thông tư 08/2018/TT-BYT

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức họp xin ý kiến góp ý cho...

Tìm kiếm văn bản