Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo tăng cường vai trò của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 14/11/2019, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Dự án Quỹ Toàn cầu...

Hội thảo sơ kết thực hiện thanh quyết toán thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế năm 2019 và kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo sơ kết thực hiện...

GẶP MẶT PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2019

Ngày 08/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí...

Họp tham vấn về cộng đồng người chuyển giới

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Cục phòng, chống HIV/AIDS, với sự hỗ trợ của PEPFAR thông qua dự...

Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về Nhạy cảm giới tại Hà Nội

Nhạy cảm giới và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là chủ đề của lớp tập huấn giảng...

Tìm kiếm văn bản