Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI TẢI LƯỢNG VI RÚT HIV DƯỚI NGƯỠNG PHÁT HIỆN!

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố hôm 25 tháng 7 năm 2017 tại Hội nghị quốc tế về AIDS,...

Nếu tiếp tục chủ quan sẽ không có giải pháp phòng,chống HIV/AIDS

Đó là cảnh báo của Bộ trưởng Y tế Nam Phi, Tiến sỹ Aaron Motsoaledi ngày 22/7 tại lễ bế...

Năm 2030 là năm cuối cùng tổ chức Hội nghị thế giới về AIDS

Năm 2030 sẽ là năm cuối cùng tổ chức hội nghị quốc tế về AIDS. Quyết định này được đại sứ...

Bế mạc Hội nghị thế giới về HIV/AIDS lần thứ 21

Hội nghị thế giới về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ 21 (AIDS 2016) diễn ra ở thành phố...

Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 21 được tổ chức tại Durban – Nam Phi

Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 21 được tổ chức tại Durban – Nam Phi từ ngày 18 đến 22...

Tìm kiếm văn bản