Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phát biểu khai mạc của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng về HIV/AIDS

Ngày 8/6/2016, cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS đã khai mạc...

Khai mạc Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS

Ngày 08 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Liên hợp quốc, phiên họp cấp cao của Đại hội đồng...

Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp Quốc về AIDS năm 2016

Từ ngày 8 - 10 /6/2016, Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về AIDS sẽ họp...

Điều trị thuốc kháng vi rút cho tất cả người nhiễm HIV

Điều trị thuốc kháng vi rút cho tất cả người nhiễm HIV (Treat all people living with HIV)...

Tìm kiếm văn bản