Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội nghị thế giới về AIDS lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại Nam Phi

Hội nghị quốc tế AIDS lần thứ 21 đã chính thức được khai mạc vào ngày 18 tháng Bảy tại...

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra Tuyên bố chính trị về Kết thúc dịch AIDS

Ngày 10/6/2016 là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của phiên họp cấp cao Đại hội...

Phát biểu khai mạc của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng về HIV/AIDS

Ngày 8/6/2016, cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS đã khai mạc...

Khai mạc Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS

Ngày 08 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Liên hợp quốc, phiên họp cấp cao của Đại hội đồng...

Tìm kiếm văn bản