Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Gen duy trì sự sống cho bào thai có thể giúp chống lại ... HIV (?)

Gen duy trì sự sống cho bào thai có thể giúp chống lại ... HIV (?)

Nghiên cứu chế tạo thiết bị dự phòng lây nhiễm HIV

Nghiên cứu chế tạo thiết bị dự phòng lây nhiễm HIV

Một bé gái Mỹ được coi là chữa khỏi nhiễm HIV nhờ điều trị rất sớm

Một bé gái Mỹ được coi là chữa khỏi nhiễm HIV nhờ điều trị rất sớm

Ngày càng nhiểu nước cam kết tăng cường đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS

Ngày càng nhiểu nước cam kết tăng cường đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS

Uống rượu làm ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV

Uống rượu làm ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?