Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phương pháp mới xét nghiệm nhanh HIV được đưa vào sử dụng ở Úc.

Phương pháp mới xét nghiệm nhanh HIV được đưa vào sử dụng ở Úc.

OraQuick được bình chọn là “Sáng chế tốt nhất năm 2012”

OraQuick được bình chọn là “Sáng chế tốt nhất năm 2012”

Gen duy trì sự sống cho bào thai có thể giúp chống lại ... HIV (?)

Gen duy trì sự sống cho bào thai có thể giúp chống lại ... HIV (?)

Nghiên cứu chế tạo thiết bị dự phòng lây nhiễm HIV

Nghiên cứu chế tạo thiết bị dự phòng lây nhiễm HIV

Một bé gái Mỹ được coi là chữa khỏi nhiễm HIV nhờ điều trị rất sớm

Một bé gái Mỹ được coi là chữa khỏi nhiễm HIV nhờ điều trị rất sớm

Tìm kiếm văn bản