Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con - Những chính sách ưu việt

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một chương trình can thiệp hiệu quả nhất trong...

Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, thực sự cần thiết

Việt Nam đã trải qua 25 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS. Từ chỗ cán bộ và người dân...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm, kiểm tra công tác Y tế dự phòng tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch công tác năm, trong hai ngày 17 và 18/5 GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ...

Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, công chức lao động giỏi năm 2016

Sáng ngày 07/5, tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức Hội nghị...

Tìm kiếm văn bản