Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Hội thảo về công tác Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

Tiếp theo cuộc hội thảo về can thiệp giảm tác hại do Tỉnh ủy Sơn La tổ chức dành cho cán...

Tập huấn “Pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS” trong các trường phổ thông ở Điện Biên

Nhằm nâng cao kiến thức về HIV/AIDS, về công tác phòng, chống HIV/AIDS và các quy định...

Hội nghị chuyên đề Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone

Sáng nay ngày 07/4/2010, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ...

Hội thảo về công tác Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở Sơn La

Đó là tiêu đề của một cuộc hội thảo do Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung...

Tìm kiếm văn bản