Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thành phố Cần Thơ: hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Ngày 09/11/2011 tại công viên Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo...

Tưng bừng khai trương Cơ sở Điều trị Methadone đầu tiên ở tỉnh Quang Ninh

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 2159/QĐ-UBND, ngày 11/7/2011 của của...

Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Hải Dương: Khai trương Cơ sở Điều trị methadone huyện Kim Môn

Thực hiện Đề án Sản xuất và sử dụng thuốc methadone tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 của...

Tìm kiếm văn bản