Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Hải Dương: Khai trương Cơ sở Điều trị methadone huyện Kim Môn

Thực hiện Đề án Sản xuất và sử dụng thuốc methadone tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 của...

Thành tựu 20 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Tiền Giang

Hơn 20 năm phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Tiền Giang đã khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng...

Cuộc thi nhảy Hip Hop Dance4Life: Đẩy lùi HIV/AIDS

Nhằm tạo cho thanh niên cơ hội để thể hiện khả năng nhảy múa và ngăn chặn sự lây lan của...

Tìm kiếm văn bản