Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Trong hai ngày 13-14 tháng 7 năm 2020 tại Đà Lạt, Ban Quản lý các Dự án hỗ trợ phòng,...

Tập huấn kỹ năng tiếp cận nguồn lực Chính phủ tại Hà Nội

Ngày 9-10/7, nhằm chia sẻ và góp ý kết quả các nghiên cứu liên quan đến Hợp đồng xã hội...

Tỉnh Long An tổ chức Hội nghị khởi động Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS năm thứ nhất

Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị khởi...

Hội nghị khởi động Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS năm thứ nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 21/2/2020 tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh tổ...

Hội thảo: Mô hình cơ sở cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV thân thiện với cộng đồng đích: Bài học kinh nghiệm và mở rộng

Ngày 09/1, tại Đại học Y Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ HIV tại các cơ sở y...

Tìm kiếm văn bản