Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sơ kết 6 tháng đầu năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 22/8/2019, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu...

Tổng kết Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng,...

DIỄN ĐÀN VCSPA : NƠI GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS

Có lẽ với những ai đang công tác trong cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đều...

Hội thảo “Bước chân vạn dặm” - Những sáng kiến trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc...

Tổng kết và chuyển giao dự án nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Nghệ An

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã phối...

Tìm kiếm văn bản