Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Lễ khai trương phòng khám GLink tại Hà Nội

Ngày 30/9 tại phòng khám GLink Hà Nội được khai trương với sự chào đón của các Tổ chức...

Sơ kết 6 tháng đầu năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 22/8/2019, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu...

Tổng kết Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng,...

DIỄN ĐÀN VCSPA : NƠI GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS

Có lẽ với những ai đang công tác trong cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đều...

Hội thảo “Bước chân vạn dặm” - Những sáng kiến trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc...

Tìm kiếm văn bản