Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tổng kết Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng,...

DIỄN ĐÀN VCSPA : NƠI GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS

Có lẽ với những ai đang công tác trong cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đều...

Hội thảo “Bước chân vạn dặm” - Những sáng kiến trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc...

Tổng kết và chuyển giao dự án nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Nghệ An

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã phối...

Tiến độ thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS đáng báo động

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại Nghệ An, Ban quản lý các Dự án hỗ trợ Phòng, chống HIV/AIDS,...

Tìm kiếm văn bản