Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chiến lược mới trong can thiệp giảm hại ở nhóm thanh niên sử dụng ma túy

Được sự tài trợ của Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật Quốc tế Pháp – Expertise France, Trung tâm Hỗ...

Hội thảo Sử dụng bộ công cụ MSMIT để thiết kế chương trình can thiệp toàn diện cho nhóm MSM

Trong hai ngày 02-03/3/2017 tại Hà Nội, Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng với sự hỗ trợ của...

Lưu diễn văn nghệ – Mô hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả tại cộng đồng các dân tộc miền núi

Dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” do Cơ quan Phát triển quốc...

Kênh hợp tác hỗ trợ kỹ thuật ra đời nhằm tăng cường ứng phó của Việt Nam với dịch HIV

Ngày 07/10/2016 tại Hà Nội, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Hướng tới Chương trình Phòng, chống...

Hội thảo Kết nối và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhóm dễ bị tổn thương trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 15/9/2016, tại Hà Nội, Dự án Vusta – Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã...

Tìm kiếm văn bản