Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2016

Ngày 23/01/2017, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Đinh Dậu

Sáng ngày 23/01/2017, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức gặp mặt với các cán...

Người nhiễm HIV/AIDS cần thiết tham gia BHYT

Để lấp dần khoảng trống thiếu hụt khi nguồn thuốc viện trợ quốc tế giảm, từ tháng 7/2017,...

Phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới với những thách thức

Năm 2017, kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm nhiều, đặc biệt là tiền...

Điều trị HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế - Góc nhìn từ người được thụ hưởng

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chủ trương, chính sách về an sinh xã hội quan trọng với người...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?