Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Duy trì điều trị ARV - Bài 1: Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS

Hiện nay, nguồn viện trợ quốc tế dành cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở nước ta đang...

Có nên mở rộng điều trị Methadone ở Việt Nam ? Ý kiến chính thức từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

Gần đây có thông tin cho rằng không nên mở rộng điều trị Methadone vì hiện nay chủ yếu là...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức đoàn công tác tại tỉnh Kiên Giang

Nhằm kiểm tra, giám sát chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Kiên Giang, Cục...

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long đến thăm và làm việc tại An Giang

Trong chuyến kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh Tây Nam Bộ, đoàn...

Tìm kiếm văn bản