Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nhìn lại 2 năm triển khai mở rộng PrEP tại Việt Nam

Ngày 03/11/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với CDC...

Cần sa có phải là ma túy?

Gần đây trên Thế giới và Việt Nam số người sử dụng cần sa có xu hướng tăng lên, một số...

Bộ Y tế tổ chức hội thảo "Định Hướng công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

Ngày 29/9/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội thảo "...

Hội thảo sơ kết 2 năm triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP)

Ngày 28/9/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, được sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam,...

Tìm kiếm văn bản