Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong cơ sở y tế khu vực miền Nam

Nhằm triển khai các hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT cho các tỉnh, thành phố khu vực các tỉnh phía Nam

Sáng ngày 29/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo...

Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong cơ sở y tế khu vực miền trung

Nhằm triển khai các hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS...

Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong cơ sở y tế

Nhằm triển khai các hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS...

Tìm kiếm văn bản