Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội nghị tăng cường năng lực hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với các đơn...

Nghệ an tổ chức sự kiện Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 8/3/2019, tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Sở Y tế phối hợp với Cục...

Những bệnh nhân đầu tiên tại Hải Phòng nhận thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 8/3/2019, tại Bệnh viện Kiến An, thành phố Hải Phòng, Sở Y tế Thành phố Hải Phòng...

Hội thảo giao ban Ban Điều phối HIV/Lao Trung ương mở rộng tổ chức tại Hà Nội

Ngày 26/02/2019 tại Hà Nội, Ban điều phối HIV/Lao Trung ương tổ chức Giao ban Ban điều...

Tìm kiếm văn bản