Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Giao ban với các ban ngành, đoàn thể trung ương nhân Tháng hành động quốc gia năm 2014

Nằm trong chuỗi hoạt động tại Trung ương nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống...

Tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu của Chính phủ về điều trị nghiện bằng Methadone

Năm 2014, Chính phủ giao cho 38 tỉnh thành phố trong cả nước điều trị 30.850 bệnh nhân...

Việt Nam - nước đầu tiên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát động hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp quốc.

Chiều ngày 25/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức “Lễ phát động hưởng ứng Mục tiêu:...

Hội thảo Nâng cao năng lực huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc

Tiếp theo Hội thảo Nâng cao năng lực huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng,...

Tìm kiếm văn bản