Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo nâng cao năng lực triển khai sáng kiến Prep, U=U và Xét nghiệm HIV khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Từ ngày 29-31/10, Tại Băng Cốc, Thái Lan, Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về...

Không phát hiện = không lây truyền

“Không phát hiện = Không lây truyền” được dịch từ tiếng Anh U=U (Undetectable =...

Để không lây truyền HIV cho bạn tình

K=K (viết tắt của Không phát hiện = Không lây truyền) là thông điệp được khoa học chứng...

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và góp ý hướng dẫn Quốc gia can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả...

Tìm kiếm văn bản