Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chỉ thị số 54-CT/TƯ ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác...

Nâng cao năng lực cho phóng viên báo chí về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Nhằm nâng cao năng lực cho các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương về điều trị dự...

Họp đồng thuận Bộ tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích

Ngày 31/7, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ HIV tại các...

Hội thảo tham vấn về Dự thảo Hướng dẫn can thiệp đối với cộng đồng người chuyển giới

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ...

Hội thảo về nguồn lực cho công tác Phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 22/7/2020, Ủy ban về các vấn đề xã hội của...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức đoàn phóng viên đi thực tế viết bài về HIV/AIDS tại Hải Phòng

Trong 2 ngày (21-22/7/2020), Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với Trung tâm kiểm...

Tìm kiếm văn bản