Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/9, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ...

Hội thảo xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Trong hai ngày 04-05/9/2019 tại Vĩnh Phúc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo...

Hội thảo tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bô Y tế đã phối hợp với Dự án...

Sơ kết 6 tháng đầu năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 22/8/2019, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu...

Hội nghị chuyên đề giải pháp điều trị chất kích thích dạng Amphetamine và vấn mới về ma túy để kiểm soát HIV ở Việt Nam

Trong 2 ngày 15-16 tháng 8, tại Hà Nội, Cục Quản lý điều trị nghiện chất và sức khỏe tâm...

Tìm kiếm văn bản