Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Long An - Phòng khám Lao

Địa chỉ: 319 Châu Thị Kim - Châu Thị Kim - Phường 7 - TPTA-LA

Bác sĩ phụ trách: Thái Vĩnh Chương

Điện thoại: 0723.552.009

Giờ làm việc: 07:00 -11:30

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản