Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Long An - Phòng tư vấn xét nghiệm HIV cho thai phụ

Địa chỉ: Khoa Sản- BVĐK Long An 211 – Nguyễn Thông – Phường 3- TPTA-LA

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Thị Thu Nga

Điện thoại: 0906.090.704

Giờ làm việc: 07:00 -11:30

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản