Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - PKNT Trung tâm y tế huyện Giao Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng- Huyện Giao Thủy

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Ngọc Đính- 0915303158

Điện thoại: '03503.730084

Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản