Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - PKNT Trung tâm y tế huyện Ý Yên

Địa chỉ: Thị trấn Lâm- Huyện Ý yên

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Thị Thanh- 0973769612

Điện thoại: '03503.953565

Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản