Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Khoa sản BVĐK An Giang

Địa chỉ: Số 2 Lê Lợi, Phường  Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

Bác sĩ phụ trách: BS. Võ Văn Thắng

Điện thoại: 0919.072.062

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản